Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Rodzicu Ty też możesz być logopedą…!!! (2)

Dlaczego dzieci zadają pytania? Dlaczego moje dziecko pyta? 

 Rola dziecięcych pytań jest ogromna, w szczególności: 

 • pytania są narzędziem poznawczym w nowym, nieznanym dla dziecka świecie, 
 • na podstawie zadawanych przez dziecko pytań możemy poznać jego zainteresowania, potrzeby, itp. 
 • pytania pobudzają dziecko do obserwowania, wyobrażania, myślenia, do samodzielności i aktywności, 
 • z treści zadawanych pytań można wywnioskować jaki dziecko ma problem, 
 • pytania pomagają także zdiagnozować prawidłowość rozwoju dziecka w sferze poznawczej, 
 • są również wskaźnikiem rozwoju języka i nauki gramatyki, np. na podstawie użytych przez dziecko zaimków, przyimków można określić poziom rozwoju mowy, uchwycić nieprawidłowości w tym zakresie, 
 • dzięki stawianym pytaniom i uzyskiwanym odpowiedziom dziecko uczy się dialogu, czyli podstawowej umiejętności budowania relacji z drugim człowiekiem. 

 Możliwość zadawania pytań przez dzieci ma bardzo ważne znaczenie w ich prawidłowym rozwoju. Rodzicu! 

 • uczyń więc z każdego dziecięcego pytania doskonały bodziec do podejmowania przez dziecka aktywności – umożliwisz w ten sposób uzyskanie odpowiedzi na intersujące dziecko kwestie,  
 • zachęcaj dziecko do zadawania pytań, a pobudzisz swoją pociechę do kreatywności i rozwoju w sferze poznawczej,  
 • nie ograniczaj aktywności językowej dziecka poprzez uciszanie go i zwracanie mu uwagi; nie złość się, kiedy setny raz słyszysz pytanie z ust swojego ciekawego świata „odkrywcy” – dzięki pytaniom dziecko poznaje świat!  
 • zachęcając dziecko do stawiania pytań uczysz je dialogu – to najlepsza droga do poznawania nowych słów, treningu artykulacji, budowania zdań poprawnych gramatycznie, czyli pięknej mowy i wymowy! 

 Jak nauczyć dziecko dialogu, zadawania pytań i odpowiadania na nie?  

 Podpowiadamy: w gabinecie logopedyczno-terapeutycznym Terapeutis uczymy dzieci dialogu m.in. poprzez zabawę tematyczną, kierowaną (np. „Na farmie”, „W sklepie”, „U lekarza); teatrzyk (np. zwykorzystaniem pacynek); omawianie przeczytanej przez terapeutę bajki, a także poprzez historyjki obrazkowe lub opisywanie obrazka.  

 dr Anna Ziółkowska 

www.logopedalubin.com.pl 

 Źródło: doświadczenia własne oraz 

Denek K.Język w edukacji szkolnej [w:] W. Kojs (red.), Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001. 

Fisher R., Uczymy, jak się uczyć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999. 

Rodzicu Ty też możesz być logopedą…!!! (1)

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest istotna dla wyrazistości wypowiedzi naszych dzieci. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się m.in. warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy (dolna ruchoma szczęka). 

Gimnastykę aparatu mowy rozpoczynamy od ćwiczeń najprostszych, stopniowo zwiększając ich trudność. Na początku możemy wykorzystać naturalne sytuacje 

 • Po posiłku pozwólmy dziecku wylizać talerz językiem jak kotek. To ćwiczenie bardzo skutecznie gimnastykuje środkową część języka.  
 • Posmarujmy dziecku wargi np. miodem i poprośmy, aby zlizał je dokładnie jak miś czy kotek.  
 • Kiedy dziecko ziewa nie gańmy go, lecz poprośmy, aby ziewnęło jeszcze kilka razy, zasłaniając usta. 
 • Jeśli dziecko dostało lizaka zaproponujmy mu, aby lizało go unosząc czubek języka ku górze. 
 • Przy porannym i wieczornym myciu zębów zaproponujmy dziecku liczenie zębów lub witanie się z nimi w ten sposób, aby czubek języka dotknął każdego zęba osobno.  
 • Podczas rysowania poprośmy dziecko, aby narysowało językiem kółko (dookoła warg) lub kreseczki (od jednego do drugiego kącika ust).  
 • Dmuchanie na talerz z ciepłą zupą, chuchanie na zmarznięte dłonie, cmokanie, żucie pokarmów, kląskanie a nawet wystawianie języka to też ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.  

Ćwiczenia staramy się urozmaicać, prowadzić w formie zabawowej, szczególnie dla dzieci młodszych. Na początku możemy ćwiczyć zdzieckiem przed lustrem. Potem można wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję: spacer, jazdę samochodem czy drogę do przedszkola.  

Dzieci starsze, które posiadają już zęby mogą ćwiczyć mięśnie artykulacyjne poprzez jedzenie twardych pokarmów: surowa marchewka, jabłko, skórka chlebaogórki, papryka, kalarepa, rzodkiewki… 

Podając odpowiednie pokarmy stymulujemy gryzienie i żucie, które pełnią rolę całkiem naturalnego ćwiczenia o charakterze logopedycznym… 

RODZICU PAMIĘTAJ! Efektywność ćwiczeń możliwa jest tylko poprzez wielokrotne powtarzanie. 

dr Anna Ziółkowska 

Źródło: www.logopedia.net.pl  oraz doświadczenia własne