Zespół TERAPEUTIS

Zespół TERAPEUTIS Gabinet logopedyczno-terapeutyczny to logopeda/neurologopeda, pedagog, psycholog i fizjoterapeuta z dużym doświadczeniem, pasją do swojej pracy oraz ciągłą potrzebą pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Współpraca logopedy i psychologa jest często niezbędna. Dzieci, które mają problem z prawidłową wymową, zazwyczaj osiągają gorsze wyniki edukacyjne, mają problem z komunikacją, a przez to z czasem zamykają się w sobie. Mamy na uwadze, iż problemy wieku dziecięcego często wiążą się ze sobą, a bezpośrednia współpraca specjalistów przy pracy z dzieckiem jest zawsze bardzo korzystna. Dzięki uzupełniającym się kompetencjom, zapewniamy wszechstronną opiekę nad dzieckiem w jednym miejscu, realizując naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Współpraca specjalistów to również efektywne wsparcie dla osób dorosłych w powrocie do zdrowia i społeczeństwa.

Zawsze znajdziemy dla Państwa czas. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z rodzicami, rodziną i chętnie się z Państwem poznamy. Serdecznie zapraszamy do TERAPEUTIS.

Dr ANNA ZIÓŁKOWSKA

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Już od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju. Pracuje z dziećmi kompleksowo – zajmuje się zarówno diagnostyką logopedyczną, jak i terapią mowy, doskonaleniem kompetencji szkolnych oraz rozwiązywaniem problemów wieku dziecięcego, stojących na drodze do edukacji (diagnoza i terapia pedagogiczna). Zajmuje się również terapią logopedyczną/neurologopedyczną osób dorosłych i seniorów, np. po udarze lub wylewie.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne i warsztaty. Jest osobą bardzo pogodną i niezwykle zaangażowaną w swoją pracę. Do każdego Klienta podchodzi indywidualnie, co gwarantuje skuteczność terapii.

mgr HUBERT FORNALIK

Psycholog, psycholog sportu, posiada przygotowanie pedagogiczne, mediator.

Swoje cenne doświadczenie zawodowe zdobył pracując z dziećmi i młodzieżą (w tym również z niepełnosprawnościami) m.in. w domu dziecka, w fundacjach, specjalistycznej poradni rodzinnej. W diagnozie i terapii łączy wiedzę z obszaru psychologii ze specjalistycznym wykształceniem z obszaru mediacji.

W TERAPEUTIS ściśle współpracuje z logopedą w obszarze problemów związanych z rozwojem mowy. Jego profesjonalne podejście do problemów dziecka, życzliwość i zrozumienie budzi dużą sympatię dzieci i rodziców. Swoją pracę psychologa koncentruje na problemach zdrowotnych i psychospołecznych populacji wieku rozwojowego. Posiada również szerokie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i sportowcami.

mgr Aleksandra Zielińska

Logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ma wspaniałe podejście do dziecka z racji doświadczenia i praktyki.

Profesjonalna,  zaangażowana, ale także zwariowana na punkcie dzieci.

Zawsze uśmiechnięta – dzieciaki ja uwielbiają.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

– „Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Listwoń,

– „Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym. Diagnoza i terapia połykania”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Białas,

– „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej, org. Teczka Logopedy, prowadząca Monika Cabała,

– „Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Nedwidek,

– „Seplenienie boczne– diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Nedwidek,

– „Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Rosińska,

– „Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Rosińska;

 

mgr Barbara Malinowska

Psycholog, specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą,
Doradca zawodowy,
Coach w zakresie edukacji.
 
Kwalifikacje:
– studia magisterskie: Psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– studia podyplomowe: Coaching i mentoring w edukacji,
– studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe,
– kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia,
– kurs trenerski u Marka Szurawskiego: Accelerated learning – jak zwiększyć kreatywność i skuteczność uczenia (się),
– kurs: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
 
Oferta:
– terapia psychologiczna dzieci i młodzieży,
– konsultacje w sprawie trudności wychowawczych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz postaw rodzicielskich,
– konsultacje w sprawie braku motywacji do nauki, efektywnej organizacji nauki domowej dziecka oraz radzenia sobie ze stresem,
– indywidualne treningi efektywnego uczenia się dla dzieci i młodzieży.


mgr Halina Furman

Psychodietetyk
Logopeda i  Surdologopeada
Surdopedagog
 
Kwalifikacje: 
– absolwentka pedagogiki specjalnej (UAM w Poznaniu),
– absolwentka logopedii (Uniwersytet Gdański),
– absolwentka surdologopedii (UMCS w Lublinie)
– absolwentka psychodietetyki (SWPS we Wrocławiu).
 
Oferta:
Obecnie w obszarze zainteresowań NASZEGO SPECJALISTY są zaburzenia odżywiania 
 Ukończone szkolenia w tej tematyce:
– wybiórczość pokarmowa dzieci (prowadząca M. Baj-Lieder),
– dieta niemowlaka i przedszkolaka (prowadząca M. Talaga-Duma),
 praca z rodzicami dzieci z zaburzeniami jedzenia (prowadząca A. Falborska);
 

mgr Anna Nowakowska

Logopeda,
Terapeuta pedagogiczny,
Pedagog,
Terapeuta ręki.
 
Kwalifikacje i ukończone szkolenia: 
– Terapia sygmatyzmu bocznego;
– Terapia sygmatyzmu międzyzębowego;
– Afazja rozwojowa – diagnoza i terapia krok po kroku;
– Logopedia z wyobraźnią- twórcze podejście w planowaniu terapii logopedycznej;
– Karta Oceny Logopedycznej Dziecka;
– Trener 1 stopnia zajęć marki Sensoplastyka®;
– Pozytywna Dyscyplina;
– Terapia Ręki I i II stopnia;
– Walizka terapeuty ręki – ,,zrób coś z niczego”;
– Terapia ręki u dzieci z trudnościami rozwojowymi;
– Praksje dynamiczne z piosenką w tle;
– Rączki na pokład- ćwiczenia wzmacniające rękę;
– Terapia ręki w aspekcie Integracji Sensorycznej;
– Diagnoza umiejętności grafomotorycznych dzieci;
 
Oferta:
– terapia logopedyczna,
– terapia pedagogiczna (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
– terapia ręki.
 
 

mgr Daria Rychel

Terapeuta pedagogiczny (prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych),
Pedagog,
Terapeuta behawioralny
Trener umiejętności społecznych – TUS,
Terapeuta pracujący w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowania.
 
Pani Daria na co dzień pracuje w szkole podstawowej dla dzieci ze spektrum Autyzmu. Mówi, że jej praca, to jej pasja.
 
Oferta:
TERAPIA PEDAGOGICZNA/ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
Pani Daria specjalizuje się w pracy z dziećmi z trudnościami w:
– czytaniu, pisaniu i liczeniu – przygotowanie dzieci klas I-III szkoły podstawowej,
– czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia) – od IV klasy szkoły podstawowej,
– terapia pedagogiczna z dziećmi z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, w szczególności z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa.
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Prowadzimy nabór do grup 3-osobowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
– dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
– dzieci z klas IV-V.
 
Jeśli masz zalecone, by Twoje dziecko uczestniczyło w zajęciach TUS – czekamy na Twój telefon. Udzielimy Ci wszelkich, niezbędnych informacji.
 
 

mgr Ewelina Mazurek

Terapeuta Integracji Sensorycznej,
Terapeuta ręki,
Arteterapeuta
Pedagog specjalny
 
Oferta:
– terapia SI
– terapia ręki
– zajęcia rewalidacyjne
 
Pogodna i pozytywna, potrafi stworzyć atmosferę, która przyciąga do niej dzieci jak magnes. Dzięki temu odnosi ogromne sukcesy terapeutyczne. Profesjonalna i nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje. Cieszę się, że z nami jest.