Zespół TERAPEUTIS

Zespół TERAPEUTIS Gabinet logopedyczno-terapeutyczny to logopeda/neurologopeda, pedagog, psycholog i fizjoterapeuta z dużym doświadczeniem, pasją do swojej pracy oraz ciągłą potrzebą pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Współpraca logopedy i psychologa jest często niezbędna. Dzieci, które mają problem z prawidłową wymową, zazwyczaj osiągają gorsze wyniki edukacyjne, mają problem z komunikacją, a przez to z czasem zamykają się w sobie. Mamy na uwadze, iż problemy wieku dziecięcego często wiążą się ze sobą, a bezpośrednia współpraca specjalistów przy pracy z dzieckiem jest zawsze bardzo korzystna. Dzięki uzupełniającym się kompetencjom, zapewniamy wszechstronną opiekę nad dzieckiem w jednym miejscu, realizując naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Współpraca specjalistów to również efektywne wsparcie dla osób dorosłych w powrocie do zdrowia i społeczeństwa.

Zawsze znajdziemy dla Państwa czas. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z rodzicami, rodziną i chętnie się z Państwem poznamy. Serdecznie zapraszamy do TERAPEUTIS.

Dr ANNA ZIÓŁKOWSKA

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Już od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju. Pracuje z dziećmi kompleksowo – zajmuje się zarówno diagnostyką logopedyczną, jak i terapią mowy, doskonaleniem kompetencji szkolnych oraz rozwiązywaniem problemów wieku dziecięcego, stojących na drodze do edukacji (diagnoza i terapia pedagogiczna). Zajmuje się również terapią logopedyczną/neurologopedyczną osób dorosłych i seniorów, np. po udarze lub wylewie.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne i warsztaty. Jest osobą bardzo pogodną i niezwykle zaangażowaną w swoją pracę. Do każdego Klienta podchodzi indywidualnie, co gwarantuje skuteczność terapii.

mgr HUBERT FORNALIK

Psycholog, psycholog sportu, posiada przygotowanie pedagogiczne, mediator.

Swoje cenne doświadczenie zawodowe zdobył pracując z dziećmi i młodzieżą (w tym również z niepełnosprawnościami) m.in. w domu dziecka, w fundacjach, specjalistycznej poradni rodzinnej. W diagnozie i terapii łączy wiedzę z obszaru psychologii ze specjalistycznym wykształceniem z obszaru mediacji.

W TERAPEUTIS ściśle współpracuje z logopedą w obszarze problemów związanych z rozwojem mowy. Jego profesjonalne podejście do problemów dziecka, życzliwość i zrozumienie budzi dużą sympatię dzieci i rodziców. Swoją pracę psychologa koncentruje na problemach zdrowotnych i psychospołecznych populacji wieku rozwojowego. Posiada również szerokie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i sportowcami.

mgr Aleksandra Zielińska

Logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ma wspaniałe podejście do dziecka z racji doświadczenia i praktyki.

Profesjonalna,  zaangażowana, ale także zwariowana na punkcie dzieci.

Zawsze uśmiechnięta – dzieciaki ja uwielbiają.


Ukończone kursy i szkolenia;

– „Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Listwoń,

– „Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym. Diagnoza i terapia połykania”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Białas,

– „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej, org. Teczka Logopedy, prowadząca Monika Cabała,

– „Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Nedwidek,

– „Seplenienie boczne– diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Nedwidek,

– „Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Rosińska,

– „Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Rosińska;