Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Zespół TERAPEUTIS

Zespół TERAPEUTIS  Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne to logopeda/neurologopeda, pedagog, psycholog i fizjoterapeuta z dużym doświadczeniem, pasją do swojej pracy oraz ciągłą potrzebą pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Współpraca logopedy i psychologa jest często niezbędna. Dzieci, które mają problem z prawidłową wymową, zazwyczaj osiągają gorsze wyniki edukacyjne, mają problem z komunikacją, a przez to z czasem zamykają się w sobie. Mamy na uwadze, iż problemy wieku dziecięcego często wiążą się ze sobą, a bezpośrednia współpraca specjalistów przy pracy z dzieckiem jest zawsze bardzo korzystna. Dzięki uzupełniającym się kompetencjom, zapewniamy wszechstronną opiekę nad dzieckiem w jednym miejscu, realizując naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Współpraca specjalistów to również efektywne wsparcie dla osób dorosłych w powrocie do zdrowia i społeczeństwa.

Zawsze znajdziemy dla Państwa czas. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z rodzicami, rodziną i chętnie się z Państwem poznamy. Serdecznie zapraszamy do TERAPEUTIS.

Dr ANNA ZIÓŁKOWSKA

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta miofunkcjonalny i systemem MFS.

Już od 2001 roku pracuję z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju. Pracuje z dziećmi kompleksowo – zajmuje się zarówno diagnostyką logopedyczną, jak i terapią mowy, doskonaleniem kompetencji szkolnych oraz rozwiązywaniem problemów wieku dziecięcego, stojących na drodze do edukacji (diagnoza i terapia pedagogiczna). Zajmuje się również terapią logopedyczną/neurologopedyczną osób dorosłych i seniorów, np. po udarze lub wylewie.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne i warsztaty. Jest osobą bardzo pogodną i niezwykle zaangażowaną w swoją pracę. Do każdego Klienta podchodzi indywidualnie, co gwarantuje skuteczność terapii.

mgr Aleksandra Zielińska

Logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ma wspaniałe podejście do dziecka z racji doświadczenia i praktyki.

Profesjonalna,  zaangażowana, ale także zwariowana na punkcie dzieci.

Zawsze uśmiechnięta – dzieciaki ja uwielbiają.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

– „Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Listwoń,

– „Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym. Diagnoza i terapia połykania”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Białas,

– „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej, org. Teczka Logopedy, prowadząca Monika Cabała,

– „Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Nedwidek,

– „Seplenienie boczne– diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Beata Nedwidek,

– „Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Rosińska,

– „Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne”, org. Teczka Logopedy, prowadząca Aleksandra Rosińska;

 

mgr Halina Furman

Psychodietetyk
Logopeda i  Surdologopeada
Surdopedagog
 
Kwalifikacje: 
– absolwentka pedagogiki specjalnej (UAM w Poznaniu),
– absolwentka logopedii (Uniwersytet Gdański),
– absolwentka surdologopedii (UMCS w Lublinie)
– absolwentka psychodietetyki (SWPS we Wrocławiu).
 
Oferta:
Obecnie w obszarze zainteresowań NASZEGO SPECJALISTY są zaburzenia odżywiania 
 Ukończone szkolenia w tej tematyce:
– wybiórczość pokarmowa dzieci (prowadząca M. Baj-Lieder),
– dieta niemowlaka i przedszkolaka (prowadząca M. Talaga-Duma),
 praca z rodzicami dzieci z zaburzeniami jedzenia (prowadząca A. Falborska);
 

mgr Ewelina Mazurek

Terapeuta Integracji Sensorycznej,
Terapeuta ręki,
Arteterapeuta
Pedagog specjalny
 
Oferta:
– terapia SI
– terapia ręki
– zajęcia rewalidacyjne
 
Pogodna i pozytywna, potrafi stworzyć atmosferę, która przyciąga do niej dzieci jak magnes. Dzięki temu odnosi ogromne sukcesy terapeutyczne. Profesjonalna i nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje. Cieszę się, że z nami jest.
 
 

mgr Marta Ambroziak-Sieradzka

Trener Umiejętności Społecznych (TUS)
Coach edukacyjny, doradca zawodowy i personalny
 

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia Społeczna w praktyce (Uniwersytet SWPS w Poznaniu),  

Absolwentka studiów podyplomowych Coaching trenerski i przywódczy (UE we Wrocławiu),

Absolwentka studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne (UJW),

Absolwentka studiów podyplomowych Koordynator dostępności (UE w Poznaniu),

Certyfikowany trener TUS „Trening Umiejętności Społecznych” (Fundacja Pomoc Autyzm),

Certyfikowany trener biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu MODERATOR Sp. z o.o. we Wrocławiu),

Wykładowca  akademicki (UJW). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie wykładów, warsztatów oraz sesji indywidualnych.  Pani Marta nieustannie pogłębia swoje umiejętności, m.in.  niedawno ukończyła  szkolenie Trening Umiejętności Społecznych w arteterapeutycznej odsłonie, zorg. przez PANS w Głogowie i  Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS. Spontaniczna, zawsze wesoła, radzi sobie z największymi „agentami”.

mgr Kamila Ożóg

Terapeuta Integracji Sensorycznej;
Psychomotoryk empowermentu;
Terapeuta ręki
 

Kursy i szkolenia:

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP,

Terapia ręki,

Psychomotoryk empowermentu,

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

Afazja rozwojowa – Diagnoza i terapia krok po kroku,

Praksja oralna i kinestezja artykulacyjna – Główne trudności i postępowanie terapeutyczne krok po kroku;

Pani Kamila to terapeutka, którą dzieci kochają! To wcielenie cierpliwości i życzliwości, ma w sobie ogrom ciepła.

mgr Anna Szotkiewicz

Pedagog specjalny,
Pedagog specjalny w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu,
Terapeuta pedagogiczny,
Trener TUS (Treningu umiejętności społecznych),
Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej,
Trener grafomotoryki.
 

Kursy i szkolenia:

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia- masaż,

Sensoplastyka Trener 1 stopnia,

Trener Grafomotoryki

Szkolenie kwalifikacyjne Trener Umiejętności Społecznych

Pani Ania jest zawsze uśmiechnięta. Jej praca – to jej pasja! Na co dzień pracuje jako terapeuta pedagogiczny z dziećmi z autyzmem.

mgr Dorota Barbara

Logopeda
Oligofrenopedagog – pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Terapeuta pedagogiczny (ukończone studia podyplomowe: Terapeuta pedagogiczny z integracją sensoryczną)
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 

Kursy i szkolenia:

„Dyslalia, holistyczne podejście do terapii.”

„Planowanie terapii i standardy logopedyczne w różnych przypadkach.”

Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna.

Afazja dziecięca.”

Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego.

Seplenienie boczne: diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna.” 

„Logopedia w ruchu.”

„Diagnoza dyslalii.”

 

Panią Dorotę cechuje kreatywność i komunikatywność. W pracy z dziećmi wykorzystuje wszystkie nabyte umiejętności, łączy metody pracy – dlatego zajęcia z Nią dzieci po prostu uwielbiają! Zawsze uśmiechnięta, promienieje pozytywną energią.