Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

dr Anna Ziółkowska

Podobno zakładka „O mnie” powinna być lekka i ciekawa, spróbuję więc napisać o sobie w taki sposób, by zachęcić Państwa do odwiedzenia mojego Gabinetu.

UWIELBIAM DZIECI, PSY, PODRÓŻE I… PIEC CIASTA DROŻDŻOWE 😊

Przede wszystkim jestem mamą! Ale jestem także życiową optymistką, która mimo chwilowych trudności nigdy się nie poddaje. Lubię podejmować nowe wyzwania i zawsze staram się postępować zgodnie z głosem serca. W wolnych chwilach gram z bliskimi w planszówki i wygłupiam się z moimi pupilami – Berneńskimi Psami Pasterskimi. W weekendy piekę ciasta, rogaliki i bułeczki drożdżowe, którymi częstuję sąsiadów i ich dzieci…

ROZPOCZYNAM NOWY ETAP ZAWODOWY

Po dokonaniu wielu przemyśleń, podsumowań, przewartościowań życie podsunęło mi nowe możliwości i propozycje. Zdobywane przez wiele lat kwalifikacje oraz 17-letnie doświadczenie zawodowe przekuwam na efektywną pracę z dziećmi. Postanowiłam więc założyć gabinet logopedyczno-terapeutyczny TERAPEUTIS, by wspierać rozwój dzieci i młodzieży, a także pomagać dorosłym w powrocie do zdrowia.

TERAPEUTIS CENTRUM LOGOPEDYCZNO-TERAPEUTYCZNE

Stworzyłam to miejsce z myślą o dzieciach wymagających wczesnego wspomagania rozwoju (w tym wczesnej interwencji logopedycznej), o dzieciach z trudnościami w komunikacji i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcę także, aby mogli korzystać z mojej wiedzy rodzice. Chcę, aby było to miejsce, w którym znajdą liczne porady, pomysły, przemyślenia jak np. wspomóc własne dzieci, kreatywnie spędzać z nimi czas i budować poprawne relacje rodzic – dziecko. To także miejsce dla dorosłych (seniorów) wymagających pomocy w powrocie do zdrowia i społeczeństwa.

CO JESZCZE WARTO O MNIE WIEDZIEĆ?

Z wykształcenia jestem pedagogiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym oraz oligofrenopedagogiem. W roku 2018 uzyskałam tytuł doktora Nauk Społecznych w dyscyplinie: Pedagogika. Swoje kwalifikacje uzupełniałam i nadal uzupełniam podczas licznych warsztatów, szkoleń i kursów. Swoje obowiązki wykonuję solidnie, gdyż nie lubię bylejakości! Jestem praktykiem. Od początku moja kariera zawodowa była związana z pracą z dziećmi i ich rodzinami. Pracowałam m.in. w świetlicy środowiskowej, domu dziecka, przedszkolu, a obecnie jestem związana z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jeśli tym wpisem przekonałam Cię o tym, że warto do mnie zajrzeć, to bardzo się cieszę. Zapraszam do kontaktu!

Dla dociekliwych – szczegółowy spis moich kwalifikacji zawodowych

Stacjonarne studia magisterskie 5-letnie na kierunku Pedagogika​
Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, w dziedzinie: Nauki Społeczne, w dyscyplinie: Pedagogika; nadanie stopnia naukowego doktora, temat rozprawy: Adaptacja społeczno-zawodowa młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w Anglii​
Nauczyciel dyplomowany

Podyplomowe Studia w zakresie Psychotraumatologia, WSKZ we Wrocławiu

Podyplomowe Studia w zakresie Surdologopedia, UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia w zakresie Neurologopedia, WSB we Wrocławiu;

Podyplomowe Studia w zakresie: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, WSNP w Warszawie;

Podyplomowe Studia Logopedyczne, praca dyplomowa nt. „Syndrom zespołu Downa a upośledzenie umysłowe”, Uniwersytet Wrocławski;

Podyplomowe Studia z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), WSNP w Warszawie;

Podyplomowe Studia z zakresu Terapii pedagogicznej, WSNP w Warszawie;

Podyplomowe Studia w zakresie „Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami”, Uniwersytet Wrocławski;

 

Warsztaty „Afazja dziecięca – objawy, typy, różnice i rokowania”, zorg. przez PODM w Polkowicach;

Warsztaty „Emisja głosu. Świadoma współpraca z aparatem mowy, oddechu i eliminacja stresu”, zorg. przez PODM w Polkowicach i Fundację „Aby nikt nie zginął”;

Cykl warsztatów praktycznych z Metody Krakowskiej, zorg. przez Centrum Metody Krakowskiej w Krakowie i w Warszawie: 

– „Terapia Neurobiologiczna – dla początkujących”, 

– „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania”, 

– „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, 

– „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, 

– „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, 

– „Wczesna diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”;

Szkolenie „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, poszerzającym kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno-pedagogicznego”, zorg. przez Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Gdańsk;

Warsztaty „Efektywna praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, zorg. przez PODM w Polkowicach;

CERTYFIKAT TERAPEUTY DYSLEKSJI, zorg. przez Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu;

Kurs z „Pedagogiki zabawy”, zorg. przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Wrocław;

Udział w warsztatach metodycznych „Arteterapia dla wszystkich i dla każdego” zorg. przez PWSZ w Legnicy;

Udział w warsztatach metodycznych „Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą”, zorg. przez PWSZ w Legnicy;

Kurs „Metody antystresowe, relaksacja, ćwiczenia wyobrażeniowe”, zorg. przez DODN we Wrocławiu;

Warsztaty „Wychowawca twórczy i aktywny”, zorg. przez DODN we Wrocławiu;

Warsztaty „Story Telling oraz optymistyczne wyjaśnianie zdarzeń jako skuteczne narzędzie motywacji w pracy wychowawczej”, zorg. przez PODM w Polkowicach i Fundację „Aby nikt nie zginął”;

Warsztaty „Kompetencje komunikacyjne nauczyciela i wychowawcy”, zorg. przez PODM w Polkowicach;

Specjalistyczne szkolenie z zakresu „Mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich” zorg. przez Polskie Centrum Mediacji;

Szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dająca uprawnienia do prowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli, wychowawców i rodziców w zakresie Programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I, zorg. przez Trenera ORE w Warszawie;

Szkolenie „Praca z osobą niepełnosprawną i zaburzeniami psychicznymi – agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie”, zorg. przez DOPS we Wrocławiu i DCP we Wrocławiu;

Szkolenie pt. „Przeciw sobie? Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży.”, zorg. przez PODM w Polkowicach;

Szkolenie pt.” Profilaktyka narkomanii – nowe narkotyki na rynku lokalnym”, zorg. przez Biuro Profilaktyki Uzależnień;

Konferencja naukowo-metodyczna „Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi”, zorg. przez PWSZ w Legnicy, TPD w Legnicy, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”;

XIII Powiatowa konferencja pedagogów zorg. przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szklarach Górnych z cyklu „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia i wychowania”, pn. „Poskromić współczesne demony- innowacyjne i skuteczne rozwiązania dydaktyczno- wychowawcze”, Szklary Górne;

XII Konferencja Pedagogów zorg. przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szklarach Górnych z cyklu „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia i wychowania” pn. „Porozmawiajmy o dzieciach i młodzieży: współczesne szanse i zagrożenia”, Szklary Górne;

Konferencja pt. „Razem w pełni sprawni. Dobre praktyki w szkole i jej otoczeniu, zorg. przez CDN „Promyk Słońca, Wrocław;

XI Konferencja Pedagogów zorg. przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szklarach Górnych z cyklu „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia i wychowania” pn. „O skutecznym wychowaniu…efektywne metody i zasady wychowawcze, które wzbogacają proces współczesnego wychowania dzieci i młodzieży”, Szklary Górne;

I Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”, zorg. przez PWSZ im. Witelona w Legnicy;

Konferencja „O dobre przejście na drugi brzeg – czyli jak budować mosty, wspierając dziecko w procesie adopcyjnym”, zorg. przez Ośrodek Adopcyjny DOPS we Wrocławiu, Wrocław;