Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Zabawa tematyczna ważnym elementem w rozwoju dziecka!

Śmiech i zabawa dostarczają dzieciom wielu przeżyć i są niezbędne dla prawidłowego rozwoju naszych maluchów.
👉Zabawa stanowi dominującą formę aktywności dzieci, a nawet znaczącą część ich życia – zwłaszcza w wieku przedszkolnym.
👉Daje możliwość wzbogacania słownictwa, uczenia się ról społecznych (stymuluje rozwój społeczny) i zdobywania wiedzy o świecie.
👉Uczy także współodczuwania emocji przeżywanych przez nasze pociechy (kształtuje przyszłe zdolności do obdarzania uczuciami).
🙍🙍🙍 Z reguły już od najmłodszych lat obserwujemy, iż chłopcy wykazują większe zainteresowanie zabawami przestrzennymi (budowanie, np. z klocków), bawią się przedmiotami, którymi można manipulować – często ulubione zabawki chłopców to narzędzia taty 😊
👧👧👧 Dziewczynki natomiast chętniej bawią się lalkami, lubią się przebierać i czesać – często zaglądają mamom do szafy lub szafek kuchennych 😊
👉Ważną rolę w rozwoju zabawy u dzieci odgrywamy więc my – dorośli. Im więcej okazji dzieci mają do przyglądania się naszym działaniom, tym bardziej otwierają się nowe obszary ich aktywności.
👉Treść zabawy dzieci zwykle czerpią z najbliższego otoczenia, np. odtwarzają pewne sytuacje zaobserwowane w trakcie wyjścia z rodzicami np. do sklepu, do lekarza, na pocztę. Ważne jest jednak, by nie ograniczać dziecięcej kreatywności i pozwolić naszym maluchom rozwijać zabawy różnego rodzaju.
👉Pamiętajmy, że każda zabawa podejmowana przez dziecko jest działaniem swobodnym, bezinteresownym, motywowanym wewnętrznie i rozwija się razem z dzieckiem.
👉Mając na uwadze znaczącą rolę zabawy dla prawidłowego rozwoju naszych pociech należy im stwarzać warunki do zabawy, zorganizować dzień w domu tak, by mogły swobodnie, bez ograniczeń, ingerencji osób dorosłych podejmować różne formy aktywności zabawowej.
🤔🤔🤔 Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, iż wzrasta liczba rodziców małych dzieci, którzy zauważają trudności w rozwoju mowy i koncentracji uwagi u swoich maluchów. Często okazuje się, że rodzice Ci pozwalają dzieciom spędzać dużo czasu przed telewizorem lub komputerem. Nie bawią się z dziećmi, bo… nie wiedzą, jak to robić. Poniżej wskazówki:
🤸zabawa powinna być spontaniczna – nie zmuszajmy dziecka do zabawy, ale je zachęcajmy;
🤸zabawki stymulujące rozwój dziecka nie muszą być skomplikowane i drogie – można wykorzystać przedmioty domowego użytku lub wykonać je samodzielnie;
🤸pozwólmy dziecku odnosić w zabawie sukcesy – wzmocni to jego wiarę we własne siły, zachęci do nowych wyzwań;
🤸zachęcajmy dziecko do zabaw na świeżym powietrzu, gdzie ma kontakt z przyrodą (obserwuje zwierzęta, może bawić się piaskiem, ziemią, wodą, itp.);
🤸weźmy pod uwagę zainteresowania, możliwości i potrzeby dziecka – nie narzucajmy dziecku zabaw ze swojego dzieciństwa, bo zwyczajnie może ich nie lubić;
🤸zachęcajmy swoje pociechy do zajęć artystycznych, pozwalających na pełną ekspresję emocjonalną (np. malowanie palcami, gąbką, pędzlem), wykorzystujmy różne faktury, barwy, dźwięki;
🤸opowiadajmy dziecku bajki, czytajmy mu książki – stymulując jego wyobraźnię;
🤸zabawa winna być dostosowana do wieku i potrzeb dziecka – zbyt łatwa nie będzie stymulować jego rozwoju, zbyt trudna – może wywołać zniechęcenie;
🤸bawiąc się z dzieckiem przedstawiajmy mu jasne i zrozumiałe instrukcje;
🤸ograniczmy swoją pomoc do niezbędnego minimum, by dziecko uczyło się niezależności, samodzielności.
W galerii zdjęcia z naszych zabaw 🙂 Zabawa z wykorzystaniem drewnianego domku i figurek rodziny 🙃
Źródło: doświadczenie własne oraz
J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków, Kraków 2017.
Dr Anna Ziółkowska

Dr Anna Ziółkowska

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, specjalista WWRD, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju.