Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Terapia Metodą Krakowską

Metoda Krakowska jest terapią przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Kierowana jest do dzieci:

 • z zaburzeniami rozwoju takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, zagrożenie dysleksją,
 • z zaburzeniami genetycznymi takimi jak: zespół Downa,
 • zdrowych, których rodzice chcą zwiększyć możliwości intelektualne swoich pociech.

Prowadzona gabinecie terapia stymuluje wszystkie funkcje poznawcze. Są to:

 • terapia słuchowa,
 • stymulacja funkcji wzrokowych,
 • Symultaniczno-Sewkencyjna Nauka Czytania,
 • budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej,
 • diagnoza dominacji stronnej,
 • stymulacja zabawy,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • terapia zachowań społecznych,
 • stymulacja funkcji motorycznych,
 • stymulacja pamięci,
 • ćwiczenia kategoryzacji,
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenia myślenia przez analogie,
 • stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).