Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Diagnoza i terapia wad wymowy dzieci i młodzieży

Na pierwszym spotkaniu logopeda przeprowadzi diagnozę, by sprawdzić umiejętności artykulacyjne dziecka, czyli to w jaki sposób dziecko realizuje dźwięki mowy. Następnie zaplanuje terapię logopedyczną wad wymowy.
Diagnoza obejmuje m.in.: ocenę sprawności narządów mowy, ocenę anatomiczną budowy narządów mowy, badanie słuchu fonetycznego, orientacyjne badanie słuchu, sprawdzenie artykulacji, ocenę funkcji połykania, ocenę funkcji oddechowych, ocenę praksji oralnej, obserwację, ocenę sposobu konstruowania zdań, ocenę prozodii mowy (rytm, melodia, akcent), ocenę lateralizacji.
Program terapeutyczny jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta zgodnie z metodyką logopedyczną.