Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Wczesna interwencja logopedyczna. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Gabinet zajmuje się profilaktyką i wczesnym wspomaganiem rozwoju, w tym głównie rozwoju mowy, dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.

Do trudności występujących u niemowląt, zapowiadających zaburzenia mowy zaliczyć możemy:

  • kłopoty ze ssaniem,
  • mocny i zbyt długo utrzymujący się odruch kąsania,
  • nieumiejętność żucia i połykania,
  • nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia,
  • niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się,
  • ograniczenia ruchu języka,
  • nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka,
  • brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg,
  • zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła (łatwość dławienia się i występowania odruchu wymiotnego), lub też brak odruchu wymiotnego,
  • nadmierne ślinienie się.

Trudności te wynikać mogą z nieprawidłowego napięcia mięśniowego języka, warg, podniebienia, policzków.

Wczesna interwencja logopedyczna daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych, wyrównania deficytów.