Diagnoza pedagogiczna, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych. Diagnoza gotowości szkolnej. Ocena ryzyka dysleksji.

Gabinet prowadzi diagnozę przyczyn trudności szkolnych, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę przyczyn trudności w uczeniu się (w tym dysleksji rozwojowej).