Terapia logopedyczna osób dorosłych i seniorów (afazja).

Gabinet prowadzi terapię logopedyczną osób dorosłych, które wskutek uszkodzenia mózgu straciły umiejętność posługiwania się językiem oraz mają problem z jego rozumieniem.
Osoby cierpiące na afazję (afazja to zaburzenie mowy powstałe w wyniku uszkodzenia struktur mózgu) wymagają profesjonalnej terapii logopedycznej, której celem jest odbudowanie utraconych funkcji oraz pomoc w usprawnieniu kompetencji językowej i komunikacyjnej z otoczeniem.