Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Konsultacje, wsparcie pedagogiczne.

W gabinecie pomagamy rodzicom, którzy chcieliby pozytywnie wpływać na rozwój swojego dziecka lub doświadczają problemów wychowawczych. Zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące wychowania, podpowiadamy, jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, dzieckiem mającym problemy w nauce lub dzieckiem zdolnym. 

Porady i pomoc obejmują m.in. trudności wychowawcze, zaburzenia odżywiania, uzależnienia (komputer, alkohol, narkotyki), porady (instruktaż) dla rodziców w zakresie postępowania z dzieckiem.