Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Rodzicu Ty też możesz być logopedą…!!! (4)

Dlaczego śpiewanie piosenek jest ważne i co daje naszym maluchom?

Śpiew nie tylko umuzykalnia dzieci, ale pełni w ich życiu wiele dodatkowych funkcji. Należą do nich m.in. usprawnianie komunikacji i koncentracji uwagi, uczenie się, ekspresja (jako wyrazisty sposób wyrażania uczuć, przeżyć lub myśli), rozwój wyobraźni, odkrywanie potencjału dziecka. Śpiewanie wpływa na rozładowanie emocji, poprawę nastroju, budowanie poczucia bezpieczeństwa i odwagi w wyrażaniu siebie. Dzieci, które śpiewają są pogodne, spokojniejsze i odważniejsze. Maluchy doświadczając świata muzyki poznają co to rytm, tempo, harmonia, melodia i barwa. Wychowanie muzyczne rozszerza postrzeganie i znajomość świata – teksty piosenek niejednokrotnie opowiadają o przyrodzie, zwierzętach, zawodach, historii, innych kulturach. Dziecko zwykle w sposób naturalny łączy śpiew z ruchem podkreślając rytm zawarty w piosence – prowadzi to do usprawnienia ciała i kształtowania prawidłowej postawy.

Śpiew wpływa przede wszystkim na rozwój mowy. Literacka strona piosenki w atrakcyjny sposób rozwija i poszerza słownictwo, a nauka słów piosenki (często poprzez wielokrotne powtarzanie) stwarza możliwość wprowadzania ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę oraz ćwiczenie pamięci. Śpiewanie piosenek wpływa również na rozwój aparatu głosowego i oddechowego (wykonanie piosenki z prawidłowymi oddechami jest świetnym ćwiczeniem dotleniającym organizm). Sam rytm piosenki już stymuluje rozwój mowy, gdyż sięga do naturalnych potrzeb dziecka, związanych z rytmem fizjologicznym organizmu. W śpiewaniu ważny jest także udział dorosłych (rodziców, babci, dziadka). Śpiewanie z bliskimi dorosłymi uatrakcyjnia bowiem tę formę komunikacji – mobilizując dziecko do podejmowania prób. Ponadto wspólny śpiew pogłębia związek emocjonalny dziecka z rodzicem. Dlatego też zachęcam wszystkich gorąco do śpiewania ze swoimi pociechami 😊

Oto kilka prostych ćwiczeń, które uatrakcyjnią wspólne śpiewanie:

– łączymy śpiew z ruchem, m.in. klaszczemy w rym muzyki (w przypadku dzieci młodszych klaszczemy ich rączkami), wystukujemy rytm np. na klockach;

– chodzimy w rytm piosenki i naśladujemy to, co słyszymy w treści (np. dźwigamy to, co jest ciężkie; udajemy samolot, muchę, pszczołę; chodzimy jak bocian z wysoko unoszonymi nogami; udajemy ciuchcię z wagonikiem),

– piosenki warto także połączyć z zabawą plastyczną (np. po usłyszeniu piosenki dziecko rysuje odpowiedni do jej treści obrazek),

– po wspólnym śpiewaniu zachęcamy dziecko do samodzielnego muzykowania za pomocą instrumentów muzycznych np. bębenków czy cymbałków; można także z dzieckiem wspólnie wykonać instrument muzyczny, np. grzechotkę z kaszy czy ryżu, marakasy;

Muzyka i śpiew wytwarzają energię będącą motorem rozwoju mowy i komunikacji, a także rozwoju emocjonalnego i psychofizycznego naszych maluchów. Dlatego warto śpiewać z dziećmi😊!

Anna Ziółkowska
www.logopedalubin.com.pl

Źródło: doświadczenie własne oraz

G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010;

A. Szymajda, Doświadczanie muzyki w muzykoterapii, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011;

Dr Anna Ziółkowska

Dr Anna Ziółkowska

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, specjalista WWRD, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju.