Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Pamiętajmy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. 2

„Zasady do realizacji w codziennym procesie edukacyjno-wychowawczym”.
Pracując z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pamiętajmy o:
• regularności (działania powinny być zaplanowane w określonym rytmie, w którym unika się gwałtownych i radykalnych zmian),
• powtórzeniach (chodzi o wielokrotne powtarzanie jasnych, prostych poleceń i upewnienie się, czy dziecko dobrze je zrozumiało),
• jasno sprecyzowanych regułach i normach,
• konsekwencji działania (spokojnym i konsekwentnym egzekwowaniu ustalonych reguł; wdrażaniu dziecka do finalizowania każdego podjętego działania; nie wyręczajmy dziecka – dołóżmy starań, by przy naszym wsparciu samo sfinalizowało zadanie),
• indywidualizacji, dostosowaniu warunków kształcenia do możliwości psychofizycznych i tempa pracy dziecka,
• dzieleniu zadań na mniejsze części,
• stosowaniu wzmocnień pozytywnych, zwłaszcza za przejawy pożądanego zachowania,
• właściwej komunikacji z dzieckiem (słuchaniu dziecka, formułowaniu wypowiedzi do dziecka z wykorzystaniem, np. komunikatu „ja”),
• stwarzaniu sytuacji zapewniających dziecku sukces,
• aktywizowaniu poprzez organizowanie dodatkowych aktywności pozwalających na rozładowanie emocji,
• naprzemienności wysiłku i relaksu, dostosowywaniu struktury zajęć (planowaniu zajęć spokojnych oraz wymagających aktywności ruchowej).
🗣 Pamiętajmy o współpracy z rodzicami naszych uczniów! Często w domowym zaciszu kontynuują naszą misję…
Post powstał z wykorzystaniem materiałów z:
Dr Anna Ziółkowska

Dr Anna Ziółkowska

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, specjalista WWRD, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju.