Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Sensoryczne piątki

Ponieważ kwiecień został uznany za miesiąc świadomości na temat autyzmu, chciałabym w tym (i kolejnych tygodniach) przybliżyć odrobinę temat zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.
• Szacuje się, że nawet ponad 90% dzieci ze spektrum autyzmu wykazuje jednocześnie zaburzenia integracji sensorycznej, które negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie;
• Dziecko z autyzmem słabiej rejestruje bodźce ze swojego otoczenia oraz nie jest w stanie ich prawidłowo przetworzyć;
• U dzieci z autyzmem często można zauważyć przeciążenie sensoryczne;
Dlaczego terapia Integracji Sensorycznej?🤔
👉 Terapia Integracji Sensorycznej pomaga m.in. w zwiększeniu wydolności układu nerwowego. Odpowiednio dobrane ćwiczenia „organizują” działanie układu nerwowego oraz niwelują stan permanentnego stresu.
👉 Bardzo ważną rolę w powodzeniu terapii SI odgrywa trójkąt terapeutyczny:
dziecko – terapeuta – rodzic 😍
Rodzicu – jeśli spostrzegasz u swojego dziecka niepokojące objawy, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej – zgłoś się do specjalisty – diagnosty integracji sensorycznej 👍
Opracowano z wykorzystaniem:
B. Odowska-Szlachcic: Integracja sensoryczna w autyzmie. 2018. Wyd. Harmonia
Dr Anna Ziółkowska

Dr Anna Ziółkowska

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, specjalista WWRD, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju.