Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Kiedy z dzieckiem pójść do logopedy?

To pytanie, które zadaje sobie wielu rodziców. To pytanie, na które często ija muszę odpowiadać. Postaram się dziś przybliżyć Państwu sytuacje, które mogą być niepokojące i mogą wymagać konsultacji logopedycznej. 

WIEK DZIECKA  MOWA I KOMUNIKACJA 

Naszą czujność powinny wzbudzić w szczególności: 

0-3 miesiące  – kłopoty ze ssaniem, 

– brak głużenia u dziecka (dźwięki przypominające gruchanie), 

– brak płaczu i krzyku do sygnalizowania swoich potrzeb; 

– brak reakcji na głośne dźwięki, 

 brak reakcji na nasz głos (gdy mówimy do dziecka), gdy dziecko nie cieszy się, nie uśmiecha; 

4-6 miesięcy    trudności w żuciu i połykaniu 

  niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się,  

– ograniczenia ruchu języka,  

– nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka,  

– brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg,  

– zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła (łatwość dławienia się iwystępowania odruchu wymiotnego),  

– brak gaworzenia (dziecko nie powtarza dźwięków sylab), 

– nie odwraca głowy w kierunku źródła dźwięku i nie reaguje na zabawki, które wydają dźwięk, 

–  zagadywane – nie reaguje, nie cieszy się; 

7-12 miesięcy  – kiedy dziecko nie gaworzy intensywnie, 

– nie używa dźwięków, by zwrócić na siebie uwagę, 

– pytane: gdzie mama? gdzie tata? – nie wskazuje palcem, 

– nie lubi uczestniczyć w prostych zabawach paluszkowych, 

– nie próbuje naśladować naszych ruchów, 

– zachęcane – nie wykonuje prostych poleceń, 

– nie pojawiają się pierwsze wyrazy typu: mama, tata, baba; 

12-24 miesiące  – nie stosuje wyrażeń dźwiękonaśladowczych, 

– nie powtarza słów zasłyszanych z otoczenia, 

– nie zaczyna łączyć dwóch wyrazów, np. mama daj, tata daj, nie chcę, 

– nie wymawia samogłosek: a, u, i o, e, y oraz spółgłosek: m, b, p, t, n, ł, j, d, 

– nie wskazuje przedmiotów codziennego użytku, 

– nie interesuje się piosenkami, wierszykami; 

2- 3 lata  – nie nazywa większości przedmiotów z otoczenia, 

– nie wskazuje części ciała, 

– nie podaje swojego imienia, 

– nie wykonuje bardziej złożonych instrukcji, np. weź auto/lalę i chodź do mamy, 

– nie wypowiada prostych zdań; 

3-4 lata  – nie jest rozumiane przez otoczenie,  

– nie buduje coraz dłuższych wypowiedzi, 

– nie zadaje pytań (brak ciekawości poznawczej), 

– nie odpowiada na proste pytania,  

– nie mówi płynnie; 

5-6 lat  – mowa jest niewyraźna i niepoprawna, 

– dziecko nie wymawia poprawnie wszystkich głosek, 

– niepoprawnie buduje zdania, 

 nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowejopisać ilustracji 

– nie potrafi rozmawiać i trzymać się tematu, 

– nie rozumie trudniejszych i bardziej złożonych instrukcji, 

– nie określa stosunków przestrzennych;  

 

Wadą wymowy, z której dziecko nie wyrośnie i którą należy korygować jest seplenienie (w przypadku dzieci najczęściej jest to seplenienie międzyzębowe)Polega ono na nieprawidłowym wymawianiu „s”, „z”, „c”, „dz„, na wsuwaniu języka pomiędzy zęby – podczas ich artykulacji. Niepokojące są także zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy, wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy, nadmierne ślinienie oraz nasilająca się niepłynność mowy. Konsultacji wymaga dziecko, które nawykowo mówi przez nos lub po ukończeniu 4 r.ż. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek); 

Rodzicu pamiętaj, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Powyższe to tylko wskazówki, podpowiedzi. Ale obserwuj swojego malucha i zaufaj swojej intuicji. Jeśli coś Cię zaniepokoi warto zgłosić się do specjalisty. Nigdy nie jest za wcześnie na wizytę u logopedy. Chodzi o zdrowe i świadome podejście do problemu. Jeśli cokolwiek Was martwi – pytajcie i szukajcie odpowiedzi. Zawsze możecie też napisać e-mail: kontakt@logopedalubin.com.pl 

Źródło:  

  1. Cieszyńska, M.Korendo,Wczesna interwencja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków, Kraków 2017; 
  2. EmilutaRozyraWspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnymCMPPPMEN, Warszawa 1994; 

Plakat: Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia, autorzy: I. Michalak – Widera i K.Węsierska; 

  1. Demel,Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010;
Dr Anna Ziółkowska

Dr Anna Ziółkowska

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, specjalista WWRD, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju.