Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Dla Was podnosimy nasze kompetencje

📣 DLA WAS PODNOSIMY SWOJE KWALIFIKACJE, DOSKONALIMY KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ‼️
Aleksandra Zielińska – logopeda, a obecnie studentka neurologopedii 😍 dla mnie skarbnica wiedzy nt. zaburzeń płynności mowy. Kształciła i szkoliła się pod okiem najlepszych logopedów z zakresu niepłynności mowy w Polsce i z zagranicy 😊
Pani Ola nie ustaje w rozwoju. W dniach 16-18 września 2023 r. brała udział w III Międzynarodowej Konferencji na temat Giełkotu (The 3rd World Conference on Cluttering) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, które odbywały się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Tematy poruszane na konferencji dotyczyły profilaktyki, diagnozy i terapii giełkotu w świetle najnowszych wyników badań oraz osiągnięć praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze.
Zwieńczeniem konferencji było szkolenie na temat jąkania dzieci w wieku szkolnym, które poprowadził J. Scott Yaruss (Professor of Communicative Sciences and Disorders at Michigan State University), prezentując metody terapeutyczne wspierające osoby jąkające się oraz ich rodziny, które odzwierciedlają najnowsze dokonania i zalecenia w dziedzinie kompleksowej i wielowymiarowej terapii, poprawiającej osobom jąkającym się komfort komunikacji stosowane w USA.
Dr Anna Ziółkowska

Dr Anna Ziółkowska

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, specjalista WWRD, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju.