Telefon: 605-260-584 email: kontakt@logopedalubin.com.pl

Czytanie nie musi być nudne!

Mam w terapii pedagogicznej uczniów, którzy mieli bardzo duże trudności w czytaniu i pisaniu. Poprzez „tradycyjne” metody treningowe nie tylko nie nabywali ww. umiejętności, ale dodatkowo zniechęcali się do czytania i pisania 🤔
👉W mojej pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu stawiam na kreatywność, zaskoczenie i… co może niektórych zdziwić – dobrą zabawę 🙂
👉Dzięki temu „moje dzieciaki” zaczynają lubić czytanie i pisanie. A jak lubią, to zaczynają mieć sukcesy na tym polu. A jak mają sukcesy edukacyjne, to wzrasta im wiara we własne możliwości, i tak dalej, i tak dalej…
👉W galerii „łowimy” wyrazy dwusylabowe z grochu i fasoli 🙃🙃🙃 Niby nic, a jednak coś innego 😊
Ściskam Was
Dr Anna Ziółkowska

Dr Anna Ziółkowska

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, specjalista WWRD, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju.