Do zespołu TERAPEUTIS dołącza kolejny specjalista: Psycholog dziecięcy mgr BARBARA MALINOWSKA

Psycholog, specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 Doradca zawodowy,
Coach w zakresie edukacji.
 Kwalifikacje:
– studia magisterskie: Psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– studia podyplomowe: Coaching i mentoring w edukacji,
– studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe,
– kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia,
– kurs trenerski u Marka Szurawskiego: Accelerated learning – jak zwiększyć kreatywność i skuteczność uczenia (się),
– kurs: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
Oferta:
• terapia psychologiczna dzieci i młodzieży,
• konsultacje w sprawie trudności wychowawczych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz postaw rodzicielskich,
• konsultacje w sprawie braku motywacji do nauki, efektywnej organizacji nauki domowej dziecka oraz radzenia sobie ze stresem,
• indywidualne treningi efektywnego uczenia się dla dzieci i młodzieży.
Pani Barbara będzie przyjmować w Terapeutis w Lubinie w czwartki w godzinach popołudniowych
ZAPRASZAMY
Tel.: 605 260 584
Dr Anna Ziółkowska

Dr Anna Ziółkowska

Pedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, specjalista WWRD, mediator rówieśniczy, szkolny, oświatowy.

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Reprezentuje nurt spojrzenia na dziecko, którym jest komplementarne wspomaganie rozwoju.